Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Definicja przemocy w rodzinie zawarta w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

PRZEMOC W RODZINIE definiowana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą".

Przemoc może przybierać formy:

  • przemocy fizycznej – bicie, policzkowanie, popychanie itp.
  • przemocy psychicznej – ubliżanie, wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, kontrolowanie, izolowanie itp.
  • przemocy seksualnej – zmuszanie do pożycia seksualnego, molestowanie, wymuszanie zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych itp.
  • przemocy ekonomicznej – kontrolowanie Twoich własnych pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie dzieci,
  • zaniedbywania – nie zapewnianie odpowiednich warunków życiowych w sferze zdrowotnej, edukacyjnej, emocjonalnej.

                                                                                                 

Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego, a w szczególności:

  • Współmałżonka, partnera
  • Dzieci
  • Osoby starsze
  • Osoby niepełnosprawne

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą […] podlega karze pozbawienia wolności […]” art.207 kodeksu karnego


Odwiedziny

1046140
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogółem
830
861
6519
1033735
14219
27038
1046140

Adres Twojego komputera: 192.168.3.1
2019-02-16 23:22:53

Wiadomość administracyjna

UWAGA!
Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe materiały. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do odwiedzania nas także NA FACEBOOKU