Jak uzyskać pomoc?

Aby uzyskać pomoc z Pomocy Społecznej należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym przydzielonym do miejsca zamieszkania interesanta w celu złożenia odpowiedniego wniosku. Wykaz rejonizacji pracowników socjalnych znajduje się TUTAJ (pokoje 2,5,6,9 oraz kierownik służb socjalnych pokój nr 3).
W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, należy zgłosić się do pokoju 10, lub 11 oraz kierownik działu świadczeń rodzinnych pokój 15.

 

Wykaz pomieszczeń, w których przyjmowani są intersanci:

Nr pokoju 

Sprawa/dział  Uwagi
1 Sekretariat / Dyrektor przyjmujący interesantów.
2 Pracownik socjalny przyjmujący  wg rejonu
5 Pracownik socjalny przyjmujący  wg rejonu
6 Pracownik socjalny przyjmujący  wg rejonu
9 Pracownik socjalny przyjmujący  wg rejonu
10 Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
11 Dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
15 Kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

 

Pracownicy socjalni przyjmują:

Poniedziałek 12:00 - 15:15
Środa 7:30 - 12:00
Piątek 7:30 - 12:00

W celu skontaktowania się z nami w sprawach innych niż złożenie wniosku o pomoc, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego i/lub telefonicznie.

Karty płatnicze wydawane przez Ośrodek

 karta_ostateczna.jpg

 

Karty wydawane są na wniosek  składany u pracownika socjalnego właściwego co do miejsca zamieszkania zainteresowanego. W przypadku nowej (pierwszej karty) należy niezwłocznie zgłosić zmianę sposobu wypłaty świadczeń (na odpowiednim formularzu dostępnym u pracownika socjalnego) i tak należy postępować zawsze w przypadku zmiany sposobu wypłaty świadczeń (na własne konto w banku, w kasie banku czy na konto karty wydanej przez Ośrodek Pomocy).
Co zrobić w przypadku utraty karty lub PINu?
W przypadku całkowitej utraty karty (np. poprzez zagubienie, zniszczenie) należy niezwłocznie to zgłosić na infolinii banku PKO BP pod bezpłatnym numerem telefonu 800 302 302 oraz poprosić o wydanie drugiej karty, którą następnie po około dwóch tygodniach należy odebrać w Ośrodku. W przypadku utraty kodu PIN należy pod tym samym numerem zastrzec kartę i następnie poprosić o nową, jeśli natomiast utracimy kartę poprzez niepoprawne trzy próby wpisania kodu PIN w bankomacie (bankomat "połknie" kartę) wtedy karta jest automatycznie zastrzegana i należy jedynie zamówić nową informując o tym fakcie bank.

Infolinia BANKU PKO BP - 800 302 302

Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MIejsko-Gminny Ośrodek POmocy Społecznej  z siedzibą pod adresem 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Koszalińska 8a
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest  w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Gdzie szukać pomocy

Gdzie szukać pomocy?

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Koszalińska 8a,

78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 36 66 231, 94 36 66 239, lub

Wrzuć kartę  z informacją do NIEBIESKIEJ SKRZYNKI znajdującej się przy wejściu głównym do MGOPS w Połczynie- Zdroju

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pl. Wolności 3-4,

78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 3666121

3. Ośrodek Wsparcia Rodziny

– telefon zaufania, 78 - 320 Połczyn Zdrój ul .Jana Pawła II, 4 tel./fax. 94 36 63 937,

4. Świetlica – Oratorium Profilaktyczno-Wychowawcza (prowadzona przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki – s. Salezjanki)

78-320 Połczyn-Zdrój ul. Wąska 5, tel. 94 366 21 13

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju ul. Jana Pawła II 4 , 78-320 Połczyn Zdrój, tel./fax (094) 366-29-63, kom. 533-556-605

6. Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju ul. Grunwaldzka 36, 78-320 Połczyn-Zdrój, telefon: 94 382 12 22, 94 38 21 205

7. Poradnia Terapii Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnieńul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn-Zdrój, tel. 94 38 21 191

8. Telefony alarmowe 112, 997

9. Telefon: 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "Niebieska Linia" 800-12-00-02

czynny przez całą dobę

Osoby stosujące przemoc

Osoby stosujące przemoc

Odpowiedz szczerze na poniższe pytania i zobacz czy Twoje zachowanie może krzywdzić Twoich bliskich:

 1. Czy zdarza Ci się wyładowywać złość na Twoich bliskich?
 2. Czy obwiniasz kogoś z bliskich za Twoje zachowanie?
 3. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się uderzyć/szturchnąć/popchnąć bliską Ci osobę w złości?
 4. Czy uważasz, że partner/ka powinien/powinna się Tobie całkowicie podporządkować?
 5. Czy czujesz potrzebę kontrolowania tego co robi Twój partner/partnerka?
 6. Czy zdarza Ci się używać wulgarnych słów wobec kogoś bliskiego?
 7. Czy zdarza Ci się zmuszać partnerkę/partnera do kontaktu seksualnego mimo, że wiesz, że nie ma na to ochoty?
 8. Czy zabierasz partnerce/partnerowi pieniądze, bo tylko Ty masz prawo nimi dysponować?
 9. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się grozić bliskiej Ci osobie?
 10. Czy zdarza Ci się ośmieszać lub upokarzać bliska osobę na osobności lub w obecności innych osób?

Co ci grozi gdy stosujesz przemoc wobec najbliższych

 • interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych;
 • zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;
 • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania (bez względu na to czyją jest własnością) na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;
 • zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;
 • ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów, jeżeli przemoc stosowana była także wobec nich;
 • w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

Co możesz zrobić, by nie używać przemocy?

 • Musisz nauczyć się kontrolować swój gniew i złość. Umiejętność panowania nad tymi emocjami i ich konstruktywne nieagresywne wyrażanie pozwoli Ci stworzyć poczucie bezpieczeństwa w związku, który powinien być oparty na miłości i zaufaniu.
 • Zmiana swojego zachowania wymaga od Ciebie odwagi. Jest to trudne, ale możliwe! Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić zachowanie.
 • Jeśli dodatkowo masz problem z alkoholem i/lub narkotykami zwróć się do organizacji pomagających osobom uzależnionym.
 • W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” współpracuj z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą na terenie swojej gminy. Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez Zespół bądź grupę. Jednym z zaleceń może być Twój udział w programie oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowna terapię. Uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowić będzie wówczas jej uzupełnienie.

Odwiedziny

995208
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogółem
247
958
1205
986735
14556
21643
995208

Adres Twojego komputera: 192.168.3.1
2018-12-17 04:44:40

Wiadomość administracyjna

UWAGA!
Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe materiały. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do odwiedzania nas także NA FACEBOOKU