Oferta pracy

 

        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju, ul. Koszalińska 8a,               78-320 Połczyn-Zdrój poszukuje osobę do pracy w Stacji Joannitów.

Preferowane kwalifikacje zawodowe:

zawody medyczne m.in.:

- pielęgniarka, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekunka domowa, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej,

lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekun w OPS (ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej).

Wymagania konieczne:

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

- samodzielność,

- prawo jazdy kategorii B.

 

Doświadczenie zawodowe:

- preferowane doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.

Ogólny zakres obowiązków:

- pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,

- aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,

- udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,

- kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego.

Szerszych informacji udziela: Joanna Aniołkowska  nr tel. 94 366-62-43

Możliwość podjęcia pracy od zaraz.