Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Koszalińska 8A
78-320 Połczyn - Zdrój

tel.:  (94) 36 62 069
fax.: (94) 36 66 231
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
URL:  https://mgopspolczyn.pl
ePUAP: KLIKNIJ

Inspektor Ochrony Danych: Maria Wójcicka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MGOPS czynny w godzinach:

Poniedziałek: 715 - 1615
Wtorek - Czwartek: 715 - 1515
Piątek: 715 - 1415

 Dyrekcja


Dyrektor Marek Łukomski
Zastępca Dyrektora Maria Wójcicka

Przyjmowanie interesantów oraz skarg w poniedziałek 1200 - 1515 w pokoju numer 1A (wejście przez sekretariat).

Działy i sekcje MGOPS w Połczynie-Zroju - telefony kontaktowe:

Sekretariat :
tel. (94)3666231
Sekcja Świadczeń (pomoc społeczna, zasiłki okresowe, stypendia itp) - tel. (94) 3666235, Kierownik: Michalak Monika
Dodatki Energetyczne oraz Mieszkaniowe - tel. (94)3666234
Sekcja Służb Socjalnych: Kierownik: Bożena Kruszyna - tel. (94)3666240
Pracownicy Socjalni - kliknij w link: REJONIZACJA
Asystenci Rodziny: tel. (94)3666243, Paweł Łotarewicz - tel. 797383528, Agnieszka Sopoćko - tel. 797578851
Dział świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (świadczenia wychowawcze, dobry start, fundusz alimentacyjny itp)  - tel. (94)3666245, (94)3666246, kierownik: Marek Zalewski - (94)3666230
Sekcja Usług Opiekuńczych - kierownik Joanna Aniołkowska: (94)3666243
Johannici - tel. (94)3666177
Sekcja Administracyjno Gospodarcza - (pomoc żywnościowa) - Administracja: tel. (94)3666241, kierownik: Ireneusz Kozik - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (94)3666244, 797385008
Informatyk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (94)3666244, 797385008
Konserwator -tel.  797382640, (94)3666252
Kierowca - tel.  797574248

 UWAGA !!!

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wejść na stronę Elektronicznego Urzędu Podawczego (link powyżej ePUAP)  wypełnić dostępny na stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju  udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.